Методология

Отличието “Мениджър на годината” се връчва на бизнес лидера, който събере най-много точки според методологията, разработена от “Делойт” България.

 

Оценката се базира на три групи критерии:

 

Финансови показатели
Оценката на финансовите показатели на компанията включва показатели като ръст на продажбите от основна дейност, доходност на инвестирания капитал, EBIDTA и др. Тя се базира и на сравнение с резултатите в бизнес сектора, в който оперират компаниите на мениджърите, кандидати за конкурса. Изчислява се на база на финансовите данни, получени от кандидата.

 

Добри управленски практики
Оценяват се корпоративни управленски практики и практики при управление на човешките ресурси. Това са бизнес практиките, които повишават конкурентоспособността на всяка компания, като: водене на счетоводството по международните счетоводни стандарти, внедрена интегрирана информационна система, проучване на удовлетвореността и мотивацията на служителите.

 

Личностни характеристики на кандидата
Личностните характеристики на кандидатите са обособени в пет основни групи критерии: лидерство, предприемачество, стратегическа ориентация и аналитичност, управление на хора и управление на ресурси. Оценката по този критерий се прави чрез интервюта както с мениджъра, който участва в конкурса, така и с негови служители.

E-mail:

Парола: